Toegroeien naar zelfstandige gereformeerde kerk

Posted by Initiatiefgroep on 4th Jun 2022

Gereformeerde Kerk ’t Harde e.o. “De Bron”

Stap voor stap toegroeien naar een zelfstandige gereformeerde kerk
Dat is het doel van de Initiatiefgroep. In maart 2022 is gestart met het beleggen van samenkomsten op de zondagmiddag. Daarin gaan predikanten uit de DGK, de GKN en de HGK Bunschoten-Spakenburg voor. Het streven is om in november 2022 te beginnen met ook een samenkomst op de zondagmorgen. De Initiatiefgroep bestaat nu uit 10 belijdende leden en 7 doopleden. Allen zijn woonachtig in ’t Harde. 6 belijdende leden zijn lid van de GK Harderwijk e.o. en 4 belijdende leden met 7 doopleden zijn lid van DGK Zwolle e.o. Tot het moment dat een 2e samenkomst een feit is, worden zondagmorgen de kerkdiensten van respectievelijk GK Harderwijk e.o. en DGK Zwolle e.o. bezocht. Broeders en zusters uit ’t Harde en de omliggende plaatsen Nunspeet, Epe, Heerde, Wezep, Oldebroek en Elburg, die de doelstelling onderschrijven, zijn van harte welkom om als lid of als belangstellende aan het werk van De Initiatiefgroep deel te nemen.

Aansluiten bij een kerkverband onder leiding van een bestuur
Eind 2022 zal er door de leden van De Initiatiefgroep een bestuur worden gekozen. Dit bestuur moet leiding gaan geven aan het proces van aansluiten bij een kerkverband. In eerste instantie zullen de randvoorwaarden op papier worden gezet. Daarbij zal het gaan over het fundament, Schrift en belijdenis, over de kerkorde, predikanten die voorgaan, de keuze voor leespreken, Bijbelvertaling, Psalmen, gezangen, formulieren, wie er stemmen bij de verkiezing van ambtsdragers. Ook zal er gesproken worden over de inrichting van de kerkdiensten, over kerkgrenzen, over onder zorgstelling, het verkiezen van één of meer ambtsdragers, demarcatie van taken en verantwoordelijkheden. Allemaal zaken die besproken worden met de classes van DGK en GKN of van het nieuwe kerkverband Gereformeerde Kerken. Classes gaan over het aansluiten van een nieuwe gemeente. Begin 2023, zo is het streven, wordt er dan een keuze gemaakt en een aanvraag ingediend in de hoop dat ergens in maart of april de aansluiting een feit is en er één of meer ambtsdragers bevestigd kunnen worden.

Taakverdeling in de overgangsfase
Ondertussen kent De Initiatiefgroep in de overgangsfase een tijdelijk bestuur met een gastlid als tijdelijk voorzitter. De Initiatiefgroep heeft een website, komt regelmatig met een Nieuwsbrief, beschikt over een kerkblad en heeft een Facebookpagina. Er is een preekvoorziener, een penningmeester, een notulist en er zijn twee contactpersonen. Twee leden verzorgen de catechisatie. In de samenkomsten zorgen de jongeren voor de techniek, en begeleiden twee organisten bij toerbeurt de samenzang. De GK ‘t Harde e.o. ”De Bron” is ingeschreven bij de K.v.K.