Ontstaan, achtergrond & doel

Posted by Initiatiefgroep on 27th Feb 2022

Achtergrond

In de periode eind 2021/begin 2022 is de Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk 't Harde e.o. opgericht. De leden van de Initiatiefgroep GK 't Harde e.o. zijn allemaal afkomstig uit de Gerformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en hebben zich in 2021 en 2022 losgemaakt. De laatste jaren is er veel veranderd binnen de GKv. Wij maken ons daarover ernstige zorgen. Niet omdat wij tegen elke verandering zijn, maar omdat veel veranderingen ten koste gaan van de eerbied voor onze God, het bewaren van het Heilig Evangelie en de plaats die de drie-enige God in ons persoonlijke leven en in de kerkdiensten heeft.

Wat willen we bereiken

Trouw aan Gods Woord en eenheid in de kerk op basis van de Bijbel is wat ons drijft. Daarom is het doel van de initiatiefgroep de gereformeerd prediking en het kerkelijk leven dat zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis, in de regio 't Harde te behouden en voort te zetten. We realiseren ons dat dat een grote ambitie is en dat we dat niet alleen kunnen. Bovendien is ook niet alles vanaf het begin haalbaar en maakbaar. Daarom beginnen we klein en weten we ons in alles wat we doen afhankelijk van de zegen van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Als leden van de initiatiefgroep hebben we afgesproken dat ieder zich voorlopig aansluit bij een naburige gereformeerde kerk en dat we van daaruit gezamenlijk initiatieven starten om gereformeerd kerkelijk leven voort te zetten in 't Harde en omstreken.

Op welke manier

Door lid te zijn van een gereformeerde kerk willen we laten zien dat we ons verbonden weten aan de kerk van Christus. Door lid te zijn van de initiatiefgroep en samen te werken aan gereformeerd kerkelijk leven in 't Harde en omstreken willen we onze verantwoordelijkheid nemen om Gods Woord op zoveel mogelijk plaatsen te laten klinken.

Voor de uitvoering van onze plannen heeft de initiatiefgroep hulp gezocht bij de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) en De Gereformeerde Kerken (DGK). Leden van deze kerken hebben zich afgelopen jaren losgemaakt van de GKv. Deze kerken erkennen de Heilige Schrift als Gods onfeilbare Woord en willen daar onvoorwaardelijk naar leven. Samen met hen weten we ons gebonden aan de Bijbel en de uitleg daarvan in de Drie Formuleren van Eenheid. Met hen willen we vast houden aan de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven dat zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis. Beide kerkverbanden werken momenteel aan kerkelijke eenheid.

De Initiatiefgroep GK 't Harde e.o. "De Bron" zal in eerste instantie starten met het beleggen van samenkomsten en het organiseren van catechisaties voor de jeugd. Vanaf Deo Volente zondag 20 maart 2022 hopen we regelmatig samenkomsten te beleggen op 't Harde. Aan de predikanten in de GKN en DGK is gevraagd om voor te gaan. In het begin worden alleen in de middag samenkomsten gehouden. Zodra we daartoe mogelijkheden zien zullen we doorgroeien naar 2 keer per zondag.

Doel initiatiefgroep

Ons doel is dat we, onder de zegen van onze God, toegroeien naar een zelfstandige gemeente. Wilt u meer weten over de kerkverbanden van GKN (https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/) en DGK (https://www.dgkh.nl/)? Dan verwijzen we u graag naar de websites van deze kerken. Wilt u meer weten over de initiatiefgroep? Dan kunt u contact met ons opnemen.