Catechisatie volgen

Posted by Initiatiefgroep on 28th Feb 2022

Ouders hebben bij de doop van hun kinderen beloofd om de kinderen zelf onderwijs te geven, maar ook om hen te laten onderwijzen in de leer van de kerk. Wij nemen onze verantwoording hierin door het aanbieden van catechetisch onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat onze jeugd wordt onderwezen in de Bijbel en de leer van de kerk. Daarom is er elke week een catechisatiegroep voor jongeren van 13-19 jaar.

Inhoud

Onze lessen bestaan uit onderwijs en verwerking. Tijdens het onderwijs wordt de inhoud van de Heidelbergse Catechismus besproken en uitgelegd. We lezen daar ook vaak de verwijsteksten bij. Soms wordt er een onderdeel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis of uit de Dordtse leerregels naast gelegd. Zo leren we de jongeren dat deze drie belijdenisgeschriften bij elkaar horen en elkaar aanvullen. De verwerking bestaat uit een opdracht waarbij iets opgezocht moet worden in de Bijbel of uit een quiz of stellingen om te bespreken.

Wanneer

Dit is elke week op maandagavond van 19-20 of van 20-21 uur. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.