Meer informatie

ANBI Informatie


Persbericht GK 't Harde


Besluiten kerkelijke eenheid GKN en DGK


Nieuwsbrieven


Studie-avond 16 november 2022


Studie-avond 21 september 2022


Toegroeien naar zelfstandige gereformeerde kerk


Catechisatie volgen


Ontstaan, achtergrond & doel